Førermelding 1

Førermelding 1

 

Endringer av funksjonærer:

Ass.løpsleder – Inge Tangen

Racekontroll – Tommy Jacobsen

Faktadommer tjuvstart – Alexander Frydenberg

Faktadommer start – Jarle Løver

 

Det blir kjørt A-finale i Old Boys.

Det blir kjørt A – B og C-finale i Damer.

Henrik Johannessen, Gaute Hofton, Martin Haugen, Simen Løvlid, Karin Råen og Jonas Høgmoen er ikke i sportskomiteen under løpet. 

 

Det er fortsatt stor brannfare i Sigdal, og vi har fått forbud av brannvesen mot å ha all form for grilling på området. Det vil derfor kun bli mulig å grille på felles griller på startplata lørdag kveld. De som bryter dette forbudet vil bli bortvist fra motorbanen. Det vil i tillegg være ekstra brannslokkere tilgjengelig på området, og det forventes at vinkelsliper og sveiseapparat brukes med forsiktighet, og med god avstand til skog og lyng. 

 

 

Sigdal 20.juni 2018

 

Løpsleder Roy Petter Brenden

Ekstra informasjon